Montáž a údržba
Hodnota pH v bazénu

Hodnota pH v bazénu

pH hodnota vody v bazénu je absolutně nejdůležitější hodnota, na kterou byste se při kontrole vody v bazénu měli zaměřit. Se správným pH vody se bude vodě v bazénu dařit dobře, v opačném případě nastávají problémy. Ideální hodnota vody je 6,8 - 7,2. Řada odborníků se v tomto mírně rozchází. Osobně máme zkušenosti s tím, že vyšší hodnota pH může způsobovat u citlivějších osob pálení očí a kožní nepříjmenosti. Při hodnotách pH menších dochází ke korozi kovových součástí bazénu. 

Hodnoty pH

Vzniklá nebezpečí

8,5

u této krajní hodnoty pH dochází ke ztrátě přirozeného kyselého pláště

8,0

začínají vznikat vápenné usazeniny a to především u středně tvrdé až tvrdé vody (ve filtraci dojde ke slepení, což má za důsledek zakalení vody)

7,5

hodnota na rozhraní "vhodnosti" pH. Při této hodnotě pH dochází ke ztrátě dezinfekčního účinku vody.

6,8 až 7,2           

pokud mát pH vody v tomto rozmezí, pak je na tom Vaše voda tak, jak by měla být. Jedná se o ideální hodnoty

6,5

při této hladině pH vzniká nepříjemný chlorový zápach a sliz, což dráždí pokožku. Nutno zjednat nápravu

6,0

při této hodnotě pH vody začínají korodovat kovové části bazénu