Montáž a údržba
Jak se zbavit řasy v bazénu

Jak se zbavit řasy v bazénu

Řasy jsou mikroorganismy, které slouží jako živná půda pro bakterie. Aby bylo možné vytvořit bezvadný hygienický stav, je bezpodmínečně nutné udržovat bazén bez řas. Jsou případy, kdy pouze chlór nedokáže zastavit tvorbu řas (především venkovní bazény) a proto se přidává algicidní prostředek na hubení řas.

Prvním krokem je umrtvení řasy pomocí algicidního přípravku. Upravte pH na 6,5 až 7, nadávkujte maximální doporučené množství podle návodu a nechte působit alespoň po dobu jednoho oběhu filtrace. Měli byste pozorovat změnu barvy i tvaru řas.

Následně je potřeba rozptýlené řasy a nečistoty při zastavené filtraci vyvločkovat. K tomu se hodí vločkovače. Vyvločkováním nečistot se také zbavíte i veškerého fosfátu ve vodě, který je motorem růstu řas.

Mnohé částečky nečistot jsou tak malé, že je filtrace nedokáže zachytit. K jejich odstranění je třeba flokulačního (vločkovacího) přípravku. Oddělovací schopnost filtrace se zvýší. I nejmenší částečky nečistot se usazují a vytvářejí vločky. Výsledkem je křišťálově čistá voda. Flokulační prostředek můžeme preventivně dávkovat ve formě flokulační kartuše do koše skimmeru, nebo při již vytvořeném zákalu přidávat granulát za chodu filtrace do Skimmeru a nebo přímo do bazénu. V případě, že dáte vločkovač přímo do bazénu, po vzniknutí vloček je nutné je vysát přes filtrační zařízení. Je-li použita kartušová filtrace, může dojít lehce k zanesení kartuší.

Na www.bazeny-doplnky.cz nabízíme vše k odstranění řas v bazénu.