Montáž a údržba
Jak zvolit jezírkové čerpadlo

Jak zvolit jezírkové čerpadlo

Pohyb vody 

Čerpadlo by mělo 4x přefiltrovat vodu v jezírku za den.

Výška výtlaku a výkon  

Výška výtlaku se měří jako vodní sloupec a říká nám, do jaké výšky může čerpadlo vytlačit vodu.

Výkon nám udává, kolik litrů vody se za určitou dobu přečerpá.

Čím výše musí čerpadlo vodu dopravit, tím méně vody přečerpá.

Udávaný max. výkon čerpadla odpovídá vždy 0 m dopravní výšky.

Udávaná max. dopravní výška odpovídá vždy 0 l dopravního výkonu.

Umístění čerpadla v rybníčku  

Obecně by nemělo být čerpadlo uloženo až na dno rybníčku, neboť by mohlo eventuelně nasávat bahno ze dna. Rovněž by se voda ze spodní oblasti rybníčku neměla míchat s povrchovou vodou, neboť v hluboké zóně má voda nejlepší kvalitu a nejnižší teplotu.Umístěte své čerpadlo cca v polovině hloubky rybníčku, nejlépe na kámen či podstavec z cihel.

Výška výstřiku by neměla být vyšší než poloměr rybníčku  

Výška výstřiku nástavců pro vodní efekty, jako např. kaskád či pěnového sloupce, by neměla být vyšší než poloměr rybníčku, neboť již při lehkém větru by voda padala přes jeho okraje a pobřeží .

Doba provozu čerpadla a vliv na něj 

Klidová doba naše čerpadla v žádném případě nepoškozuje. Doporučuje se ale dobu provozu přizpůsobit druhu použití. Potůčková řečiště (také kombinovaná s vodopádem), kamenné prameny či zřídla a filtrační zařízení by měla být v provozu 24 hod. denně, aby bylo zajištěno dostatečné zásobení mikroorganismů kyslíkem, které zajišťují biologickou filtraci vody. Filtry a potůčky, které nejsou průběžně zásobeny vodou, rychle vyschnou a dojde k vymření mikroorganismů.Filtrace vody je možná potom jen velmi omezeně. Čerpadla sloužící k provozu vodních efektů a stříkacích figur mohou být libovolně často zapínána a vypínána, aniž by to mělo negativní vliv na čerpadlo či rybníček.

Přezimování jezírkových čerpadel 

V podstatě může čerpadlo zůstat i v zimě v rybníčku, pokud je minimálně uloženo v 80 cm v nemrznoucí hloubce. Berte  ale ohled na stoupací trubky a hadice, které jsou v menší hloubce než 80 cm, v nich voda může zamrznout. Proto by jste měli tyto části odmontovat a nechat pouze čerpadlo v rybníčku.

Jelikož, ale nemůžeme odhadnout jestli síla ledu bude 40 cm nebo 80 cm, doporučujeme čerpadlo přes zimu z rybníčku z bezpečnostních důvodů vyndat. Vyčistěte čerpadlo pečlivě jak z venku tak zevnitř a uložte do vodou naplněné nádoby a držte mimo mráz.Tak zůstane těsnění mokré  a eventuální nečistoty nemohou ztvrdnout. Před prvním použitím na jaře,doporučujeme vyzkoušet bez elektriky a s vrtulkou čerpadla pootočit prsty. Jeli vrtulka pohyblivá je čerpadlo připraveno k použití.

Zabezpečení elektrických částí čerpadel zalitím pryskyřicí  

Všechny elektrické části čerpadel jsou zality pryskyřicí. Tím je zajištěno, že se voda k těmto částem nemůže dostat . Během výroby jsou čerpadla testována a výsledky testů jsou zaprotokolovány dle sériových čísel .

Zkracování kabelu - následky 

Vydáváte v nebezpečí sebe i okolí. Kabel musí být podle předpisů vždy minimálně 10 m dlouhý a musí být opatřen ochrannou zástrčkou. V případě, že kabel je příliš krátký, vzniká nebezpečí, že zástrčka může sklouznout do vody. Odborník může samozřejmě zástrčku odstranit, aby mohl kabel např. protáhnout trubkou, ale musí opět namontovat ochrannou zástrčku. Čerpadla, která mají kratší kabel než 10 m, nesmějí být používána venku. Pokud tato zásada není dodržena, zaniká nárok na záruku. Sortiment čerpadel  zahrnuje čerpadla určená jasně pro použití pouze v místnosti i čerpadla pro použití v jezírkách a rybníčcích ve venkovní zahradě.