Montáž a údržba
Osázení zahradního jezírka

Osázení zahradního jezírka

Správná doba pro osázení je na jaře (od března).

Aby se splnily požadavky rostlin a osázení vypadlo věrně, je potřeba vytvořit různě hluboké zóny pro osázení: 


a) bažina (vlhká zóna) 0 až 10 cm 

b) plochá vodní zóna - 20 až 50 cm 

c) hluboká vodní zóna - více než 50 cm 

Celkově by měla být asi 1/3 celkové plochy rybníčku osázena rostlinami, aby se zajistil dostatečný odběr živin. Pro osázení plochých pobřežních zón nabízí Heissner kokosovou rohož pro osázení břehů.

Tato tkanina zadržuje nově vysázené rostliny na určeném místě a za 24 měsíců se plně rozpadne. Pro osázení příkrých stěn rybníčku slouží Heissner-sázecí kapsy. Jako další pomocné výrobky pro sázení rostlin má Heissner v sortimentu košíky různých tvarů a velikostí.

Díky košíkům se silně kořenící rostliny nekontrolovaně nerozrůstají. Protože lekníny a jiné plovoucí listové rostliny nesnášejí postřik vodou, neměly by být sázeny v blízkosti stříkacích figur či fontán.