Montáž a údržba
Péče o jezírko

Péče o jezírko

Hospodaření s živinami v jezírku  

V každé kapce vody najdeme méně či více rozpuštěných živin, které přijímají rostliny v rybníčku.

Rovnováha živin je pro rybníček velmi důležitá, nebotˇ při jeho nedostatku mohou rostliny odumřít.

Přebytek živin vede naopak k silnému nárůstu řas. Odumřelé části rostlin, spadané listí, přebytečné krmení pro ryby se působením mikroorganismů rozkládají. Vzniká nitrit, který se v rybníčku mění na nitrát a posléze se stává opět živinou. Při tomto procesu se spotřebovává mnoho kyslíku, který pak chybí živočichům i rostlinám. Při akutním nedostatku kyslíku mohou odumřít i řasy a voda se silně zakalí. Postarejte se o dostatečné osázení rostlinami. Měla by být osázena 1/3 vodní hladiny, což zpravidla odpovídá uzavřenému rostlinnému pásu okolo rybníčku.

Zpočátku nevysazujte žádné ryby nebo jen málo a zredukujte krmení na minimum. Často mohou ryby žít v rybníčku zcela bez přídavku krmení. Jakmile vzniknou v rybníčku řasy, měly by být ihned vyloveny. Pomocí vodních efektů, či vzduchovacích čerpadla přiveďte kyslík. Použijte Zeobakterlith, váže jedovaté látky a účinně reguluje hospodaření se živinami.

 

Mikroorganismy v jezírku  

Mikroorganismy mají v rybníčku důležitou roli, jak jsme se již zmínili v kapitole „hospodaření s živinami". Můžete mikroorganismy podporovat, když vytvoříte místo s ideálními životními podmínkami.

Zeobakterlith je přírodní materiál, který váže jedovaté látky a účinně reguluje hospodaření se živinami. Jeho ideální použití je právě u nově založeného rybníčku, neboť obsahuje nitrifikační bakterie. Vyvarujte se časté výměně vody nebo čištění fólie či filtru. Tím vymyjete vzniklé mikroorganismy a rybníček bude za krátkou dobu zase kalný.