Montáž a údržba
Tvrdost bazénové vody

Tvrdost bazénové vody

Při ošetřování bazénu a úpravě vody je možné narážet na specifické problémy. Často jsou tyto problémy spojeny i s tvrdostí vody, a proto si o tvrdosti vody něco málo řekněme.

V přírodě najdeme vodu jak velmi měkkou, tak i velmi tvrdou – vše záleží na tom, s jakými minerály přišla voda do styku. Vodovodní voda bývá jen zřídka velmi měkká, spíše je středně až velmi tvrdá. Čím více je bazénová voda tvrdší, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů. Pro bazén je optimální udržovat tvrdost vody na hodnotě maximálně středně tvrdá. Je důležité si uvědomit, že při odpařování vody z bazénu se voda stává tvrdší. Měření tvrdosti vody provedeme testery označovanými jako - Tester celkové tvrdosti.   

Výsledek (v německých stupních, v ppm a mmol/l CaCO3 ) interpretujeme takto: 

 0-4 dGH/0-70 ppm/0-0,7 mmol/l velmi měkká voda 

 4-8 dGH/70-140 ppm/0,7-1,4 mmol/l měkká voda

 8-12 dGH/140-210 ppm/1,4-2,1 mmol/l středně tvrdá (polotvrdá) voda

 12-18 dGH/210-320 ppm /2,1-3,2 mmol/l dosti tvrdá voda

 18-30 dGH/320-530 ppm/3,2-5,3 mmol/l tvrdá voda

 >30 dGH/>530 ppm/>5,3 mmol/l velmi tvrdá voda

 

Pokud napouštíte vodu ze studny nebo z jiného zdroje, jako je vodovodní řad, může voda obsahovat hodně různých kovů, hořčík a vápník, který má také velký vliv na rovnováhu vody. Nerovnovážný obsah těchto kovů, a především tedy vápníku, samozřejmě způsobuje zabarvení a problémy při údržbě vody - jako např. korozivnost vody, vznik vodního kamene, zákalu, nebo ucpání filtru. Čím tvrdší je bazénová voda, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů.