Montáž a údržba
Údržba bazénové vody

Údržba bazénové vody

  1. Po napuštění bazénové vody do provozní výšky změřte nejprve hodnoty pH vody. V případě nutné korekce hodnot používejte vždy pouze doporučené chemické prostředky = dodržujte i návody na aplikaci, prostředky nesmějí být v dosahu dětí!!

  2. Malá rada: pokud měřením pH vody zjistíte větší odchylku než dva stupně, aplikujte prostředek na snížení pH v menších dávkách, než je uvedeno v návodu. Rozdělte snižování hodnoty pH i do několika dní. Například: naměříme hodnotu pH 8,0, aplikujte potřebné množství prostředku na snížení pH, ovšem toto množství rozdělte do třech dávek, ve třech dnech. 

  3. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte pouze chemické prostředky, změřte hodnotu volného Cl v bazénové vodě, případně aplikujte prostředek dle návodu do bazénové vody. Pokud používáte chlorové tablety, mějte na paměti, že tyto tablety nesmějí být umístěny delší dobu ve skimmeru zejména při vypnutém oběhovém čerpadle. V tomto případě se ve skimmeru a v potrubí tvoří velmi vysoká koncentrace Cl a ta může způsobit i výrazné poškození vlastní technologie!! Tablety doporučujeme umístit do běžně dostupných plováků (plovoucích dávkovačů chlóru). Při používání chlorových tablet je důležitá častá kontrola koncentrace volného Cl. V případě dlouhodobějšího „přechlorování“ může dojít i k razantním změnám na barevnosti skeletu bazénu, případně folie. Přechlorováním podporujete i případný vznik koroze na kovových součástích technologie bazénu, popřípadě zastřešení.

  4. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte UV lampu, je nutné i v tomto případě dodržet doporučené hodnoty pH. Je možné, že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality bazénové vody, proto mějte vždy připraven i podpůrný chlorový přípravek, který případně aplikujte dle návodu.

  5. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte ionizátor, je nutné i v tomto případě dodržet doporučené hodnoty pH. V tomto případě doporučujeme kontrolovat (pomocí testeru) i přítomnost procenta Cu (mědi) ve vodě. Je nutné, aby nedošlo k překročení doporučených hodnot. V případě překročení těchto hodnot, zařízení na několik dní odstavte z provozu a znovu změřte hodnotu Cu. V případě zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na několik filtračních cyklů na plný výkon, poté změřte testerem Cu. Jakmile zjistíte přítomnost Cu ve vodě, snižte výkon řídící jednotky na hodnoty uvedené v návodu. Je možné, že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality bazénové vody, proto mějte vždy připraven i podpůrný chlorový přípravek, který případně aplikujte dle návodu.

  6. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte solnizátor (mořskou sůl) dodržujte i v tomto případě doporučené hodnoty pH. Při úpravě pH vody používejte pouze prostředky k tomuto určené. Při zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na několik hodin na plný výkon, změřte hodnotu volného Cl a zařízení nastavte dle návodu.