Montáž a údržba
Výběr filtrace do jezírka

Výběr filtrace do jezírka

Obsah filtru a rychlost toku  

Filtr by měl být pokud možno co největší a voda by jím měla protékat co možno nejpomaleji.

Tím bude zaručeno, že se filtr neucpe a mikroorganismy mohou zůstat aktivní. Často se kombinují silná čerpadla s malými filtry, výsledek se ale nedostaví.

Výpočet výkonu filtru  

Objem vody ve správně osázeném rybníčku s dostatečným přívodem kyslíku, by měl být filtračním systémem přefiltrován minimálně 4-5 krát za den.

Zjistěte si proto orientační objem rybníčku vynásobením šířky, délky a průměrné hloubky. Přesný objem lze zjistit při prvním napouštění rybníčku tak, že se zaznamená stav vodoměru před a po napuštění. Tento vypočtený či naměřený objem vynásobte 5 a tak zjistíte potřebný denní výkon čerpadla. Vydělením 24 hodinami získáte hodinový výkon čerpadla. Nyní víte, jak silné musíte mít čerpadlo, které má zásobovat Váš filtrační systém.

Správné použití UV lampy 

Zařazení UV lampy za filtrační moduly je možné při zvláštních konstrukcích rybníčků určených pro koi-kapry. U běžných rybníčků by se měla zapojit UV lampa před mechanický filtrační modul, aby mohl zachytit shluklé řasy. Ještě jeden tip: Pokud je voda již čirá, doporučuje se vypnout UV lampu. Jednak se tím šetří mikroorganismy důležité pro biologii v rybníčku a za druhé se sníží opotřebení UV trubice. Ostatní části filtračního systému musí bezpodmínečně zůstat v provozu.

Správné čištění venkovních filtrů 

Filtrační houbičku určenou pro mechanické čistění (zbytky rostlin,výkaly ryb, chomáčky řas apod.) je potřeba podle stupně znečištění rybníčku každé 1 až 3 týdny propláchnout pod studenou vodou. Lávový granulát (nosné médium pro biologii mikroorganismů) by neměl být čištěn během celkové doby provozu filtru nebo jen velmi zřídka a jemně, neboť by to mohlo mít škodlivý vliv na v něm usídlené mikroorganismy. Asi po 2 až 3 měsících se může Zeobakterlith (přírodně –chemické filtrační medium) nechat regenerovat 24 hod. v  3-5% roztoku kuchyňské soli. Potom se může propláchnout pod čistou vodou a může být opět použit. Další regenerace avšak již není možná. 
Obecně platí pro čištění filtračních systémů toto: Jen tolik co je nutné!

 

Jezírková filtrace je důležitá  

Nabízíme celou řadu filtračních možností od mechanické, biologické až po chemickou filtraci. Modulové filtrační systémy nabízí kombinaci mechanické filtrace, biologické filtrace pomocí lávagranulátu a chemické filtrace, kde australský Zeobakterlith váže jedovaté látky přírodně chemickou cestou. 

Nechat jezírkový filtr nepřetržitě běžet  

Při uvedení filtru do provozu jsou výsledky filtrace zpočátku slabé. V průběhu následujících 3-4 týdnů se výsledek zřetelně vylepší. Hlavním důvodem je, že se ve filtru vytvoří mikroorganismy, které filtrační proces silně podporují. Trvalý provoz je nutný, neboť tím se neustále zásobují kyslíkem malí živočichové. Dlouhotrvající nečinnost čerpadla může způsobit odumření organismů a filtr ztratí enormně výkon. Proto byste měli nechat Váš filtr neustále v provozu a čistit jen v případě znatelného snížení výkonu filtračního čerpadla propláchnutím filtrační houbičky.