Montáž a údržba
Zazimování bazénu

Zazimování bazénu

Jestliže to konstrukce Vašeho bazénu dovoluje, je výhodnější bazén dobře zazimovat, nežli pečlivě ošetřovanou vodu vypouštět. Zazimování bazénu doporučujeme realizovat tehdy, když teplota bazénové vody klesne pod 10°C. Jestliže teplota bazénové vody nepoklesne pod tuto hranici, měla by být v provozu i veškerá nainstalovaná technologie. 

Pro dobré zazimování bazénové vody je nezbytné, aby byla bazénová voda před zazimováním čistá. Proto je potřeba vyčistit dno a stěny bazénu.

Doporučujeme upravit bazénovou vodu na ideální hodnotu pH (7,2 – 7,6).

 

Prostřednictvím funkce „Proplach“ proveďte řádný proplach filtru. „Proplach“ je jedna z činností (poloha) šesticestného ventilu, který je nedílnou součástí filtrační nádoby. 

 

Hladinu bazénové vody je důležité odpustit pod veškerou namontovanou technologii: trysky, skimmer a hlavu protiproudu, aby došlo k vytečení vody z potrubí a nedošlo k jeho prasknutí přes zimu.

Jestliže je součástí bazénu i bazénové světlo, je nezbytné, aby světlo nikdo přes zimu nezapl. Mohlo by pak dojít k vyhoření světla, pokud by zůstalo nad hladinou vody.

 

Velmi důležitý krok je vypuštění filtrační nádoby. K tomu složí vypouštěcí ventil. Důležité je, abyste ponechali vypouštěcí ventil  během celého zimního období volný – tedy vyšroubovaný. Zároveň doporučujeme demontovat manometr tlaku a odstranit z něj veškerou vodu, protože by mohlo dojít k jeho nenapravitelnému poškození.

Dále je potřeba postarat se o šesticestný ventil. Doporučujeme otočit pákou ventilu do mezipolohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). 

 

Odpojte filtrační čerpadlo. Doporučujeme, abyste filtrační čerpadlo zcela odpojili a uskladnili jej na teplém a suchém místě. Je zde i možnost ponechat čerpadlo v šachtě, ale pak je nezbytné, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub! Ten je umístěn na spodní straně těla čerpadla. Následně je nutné odšroubovat víko vlasového filtru a vytáhnout těsnění. 

 

Dalším krokem, který Vás čeká, je zazimovat protiproud (pokud je tedy součástí výbavy Vašeho bazénu). Během zazimování protiproudu je důležité, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub na těle čerpadla a dále pak odpojili šroubení (výtlak, sání) ze strany vlastního čerpadla. Uzavírací ventily musíte nechat otevřené. Vypouštěcí šroub čerpadla je umístěn na spodní straně těla protiproudového čerpadla.

 

Dále je důležité přesvědčili se, že v technologii nezůstala opravdu žádná voda. Kontrolu, zda je technologie doopravdy beze zbytků vody, aby nedošlo k prasknutí potrubí.

 

Musíme se také postarat i o to, aby bazénová voda nezamrzla.V bazénu se nesmí udělat souvislá vrstva ledu. K tomu slouží tzv. dilatační plováky. 

 

Náhrada dilatačních plováků mohou být i PET lahve, které naplníte z části pískem. Lahev musí být v bazénové vodě ponořena cca ze 2/3. Pokud zvolíte použití PET lahví, tak je musíte mezi sebou svázat – vytvořit z nich takový řetěz. 

 

Naposledy aplikujeme zazimovací prostředek do bazénové vody, který uzavře a před-dezinfikuje vodu tak, že se výrazně zpomalí procesy rozkladu nečistot. Tímto se zabrání i znehodnocení stojaté vody, tvorbě vápenných usazenin a růstu řas. Tak si ulehčíte jarní znovu-zprovoznění bazénu.