Montáž a údržba
Zprovoznění bazénu

Zprovoznění bazénu

  1. Zavřete všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového, případně protiproudého čerpadla) a začněte dopouštět bazénovou vodu.

  2. Namontujte zpět čerpadla (pokud byla demontována) a ostatní technologii. Při zpětné montáži jsou veškerá spojení technologických zařízení připojována pomocí plastového šroubení vybavených těsnícími pryžovými „O“ kroužky. Před montáží se ujistěte o čistotě dosedacích ploch a drážek plastového šroubení. Před dotažení „O“ kroužky opatřete vhodným prostředkem, doporučujeme nanést malé množství silikonové vazelíny, aby nedošlo k přetočení a poničení tohoto těsnění. Toto platí i pro montáž ostatních spojovacích prvků například montáž šesticestného ventilu. Všechna plastová šroubení utahujte opatrně tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození!!

  3. Otevřete ventily. Po zaplavení technologie se přesvědčte o těsnosti spojů. Pokud zjistíte jakýkoliv únik bazénové vody, je nezbytné spoj dotěsnit – například opatrným dotažením spojů, nebo opětovnou demontáží a montáží šroubových spojů. V případě nutnosti oslovte naše „Servisní středisko“.

  4. před spuštěním oběhového (filtračního) čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „Filtrace“. Také se přesvědčte, že ve skimmeru je umístěn košík pro zachycení hrubých nečistot a skimmer nevykazuje žádné poškození nebo v něm není zachycen cizí předmět. Také se přesvědčte, že je vlasový filtr oběhového čerpadla naprosto čistý.

  5. Pokud je vše v pořádku zapněte čerpadla. Zapnutím čerpadel se přesvědčte o těsnosti všech demontovatelných spojů. Pokud technologie vykazuje jakýkoliv únik vody, postupuje dle pokynů uvedených v odstavci 4.

  6. Důležité upozornění: nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu za chodu oběhového čerpadla. Mohlo by dojít k jeho poškození!!

  7.  

    Pokud je Váš bazén vybaven i technologií protiproudu, postupujte výše uvedeným způsobem. Po spuštění protiproudu se přesvědčte o těsnosti všech spojů i o těsnosti ovládacích prvků. Odzkoušejte i elektropneumatické ovládání = tlačítko uvnitř skeletu. Tlačítko musí čerpadlo protiproudu vypnout/zapnout. V případě úniku vody postupujte dle pokynů uvedených v odstavci 4.